Fotovoltika

● projektovanie
● montáž
● veľkoobchod/maloobchod
● poradenstvo

Elektroinštalačné práce

● projekty
● montáž
● bleskozvody, el. prípojky
● OPaS revízie

Výroba rozvádzačov

● elektromerové rozvádzače
● domové rozvádzače
● priemyselné rozvádzače
● a iné...

VN/VVN práce

● projekty
● montáž
● trafo stanice
● poradenstvo