Hotel Sitno

Moderný hotel v srdci prírody Štiavnických vrchov prešiel kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie izieb, spoločných priestorov, kongresových priestorov a tiež wellness centra.

Administratívna budova

Zabezpečovací a kamerový systém na mieru nielen v administratívnych, ale aj v skladových priestoroch. 

ALACO

Fotovoltická elektráreň vo veľkosti 220kW pre zlievareň, ktorá sa zaoberá výrobou odliatkov z hliníkových zliatin.

Ministerstvo obrany SR

Od návrhu cez montáž až po revíziu bleskozvodu. To všetko sme zrealizovali na budovách Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Tiež sme rekonštruovali elektroinštalácie vo viacerých budovách.

ILLICHMANN CASTALLOY

Ďalšia zlievareň hliníkových odliatkov, ktorá pri svojej výrobe využíva elektrinu zo slnečnej energie, vo veľkosti 400kW.

PEPCO

Kompletná elektroinštalácia novootvorenej predajne Pepco v hlavnom meste Nemecka, v Berlíne.

GAMAALUMINIUM

50kW fotovoltická elektráreň a rekonštrukcia elektroinštalácie v priemyselnom objekte ny výrobu hliníkových chladičov a profilov.

Zruby Rajec- Mara resort

Kompletná elektroinštalácia v zruboch Rajec. Samozrejmosťou je pre nás aj dodávka elektroinštalačného materiálu.

Dvor Lehôtka

40 kW fotovoltická elektráreň pre vyťaženú reštauráciu s vlastnou pekárňou.

Naši spokojní zákazníci


 • Divadlo nová scéna - Dodávka elektroinštalačného materiálu svetelných zdrojov
 • Slovenské národné divadlo - Dodávka elektroinštalačného materiálu
 • Divadelný ústav  - Slaboprúdové rozvody pre budovu divadelného ústavu na Jakubovom námestí v Bratislave.
 • Ministerstvo obrany SR - Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch vojenských kasární Mierovo. Nové elektroinštalačné rozvody v administratívnej budove vojenských kasární Nováky. Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchynských priestorov Duklianskych kasární v Hlohovci. Riešenie osvetlenia montážnych jám Duklianskych kasární v Hlohovci.
 • ORSAY - ( Budapešť, Gyór, Szolnok, Veszpreme, Szombately, Miškolc, Pecz, Mosonmagyarovar, Praha, Brno, Viedeň) - kompletná elektroinštalácia viacerých prevádzok v obchodných domoch v Maďarsku, Českej republike a Rakúsku v rátane dodávky elektroinštalačného materiálu, svietidiel, rozvádzačov a revízií.
 • PEPCO - (Plzeň, Praha) - Kompletná elektroinštalácia v rátane výroby rozvádzačov a dodávky materiálu
 • Kik - (Praha, Olomouc) - Kompletná elektroinštalácia v rátane výroby rozvádzačov a dodávky materiálu
 • VOLKSWAGEN Slovakia - - Výroba dielov pre elektromotorické zváracie kliešte
 • ZSE (Alianz) - Desiatky odstránených porúch elektroinštalácie v rámci poistných udalostí pre spoločnosť ZSE.
 • Matador Púchov - VN rozvodňa 6 kV – 12 polí vrátane oživenia, parametrizácie ochrán a napojenia na riadiaci systém RIS. Osvetlenie a silové prívody vo výrobnej a triediacej hale 350 svietidiel, 62 prívodov
 • Slovalco - Výroba a výmena prevádzkových rozvádzačov RM4, R15 v časti odlievárne. OPaS a revízie francúzke inteligentné žeriavy NOEL niekoľko rokov opakované revízie. Technologické rozvody a technológia v rozsahu celého závodu niekoľko rokov. Ostatná žeriavová technika. administratívne a ostatné stavebné priestory závodu Slovalco. Doplnenie LOTO pre HOV na FSI a FSII SLOVALCO
 • Slovnaft - (Hronský Beňadik) - Rekonštrukcia NN rozvodne 14 polí výroba rozvádzačov demontáž pôvodných, montáž nových rozvádzačov sfunkčnenie zariadenia.Napojenie prečerpávacej stanice na kalovom poli + výroba rovádzačov – ZSNP. Výroba a výmena podružných rozvádzačov 7 ks. Rekonštrukcia hlavných NN rozvodov (PRIS) skrine v areáli.
 • Aupark Tower Bratislava - Odstraňovanie revíznych závad v priestoroch rozvodní v časti AUPARK TOWER. Revitalizácia osvetlenia v garážových priestoroch VIP zóny. Zapojenie ponorky v garážových priestoroch VIP zóny. A revízia a oprava slnečných žaluzií v časti AUPARK TOWER.
 • Rautenbach - Napojenie výrobnej haly Rautenbach 3 x 3x240+120 + dozbrojenie rozvádzačov.
 • Národná Banka SR - Rekonštrukcia múzea mincí Kremnica. Rekonštrukcia radničných priestorov Kremnica.
 • SAD Zvolen - revízie a OPaS pre všetky stavebné a technologické zariadenia v prevádzkach Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen. Pravideľné zabezpečovanie údržbárskych prác pre SAD Zvolen - závody Žiar nad Hronom, Žarnovica, B.Štiavnica
 • T-Com - Montáž rozvodov optiky pre firmy ZYRY s.r.o. Zvolen a Telemont Nitra v rozsahu približne viac ako 450 bytových domov a viac ako  1000 vchodov v mestách Bratislava, Senica, Malacky, Krupina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen.
 • Veolia Energy - VN rozvodne, NN rozvodne, stavebné a technologické celky. Revízie a OPaS.
 • Nemak - dodávka eletroinštalačného materiálu a náradia, revízie a OPaS
 • Sapa profily - revízie a OPaS pre všetky stavebné celky, technológia a pracovné stroje.
 • ZSNP Strojal - revízie a OPaS pre všetky stavebné celky, technológia a pracovné stroje.
 • Inžinierske siete - Nová ulica v obci Lutila – verejné osvetlenie, hlavné rozvody a prívody pre 29 RD.
 • Bytové spoločenstvá a rodinné domy - Elektroinštalácia plynových a elektrických kotolní RD v celkovom počte približne 325 ks v okresoch Žiar nad Hronom, B.Štiavnica, Žarnovica. Rekonštrukcia osvetlenia spoločných priestorov obytných domov viac ako 90 samostatných vchodov od 4 do 9 podlaží. Rekonštrukcia koplet stupačkových rozvodov obytných domov (17 samostatných vchodov od 5 do 9 podlaží).
 • Zruby Rajec - kompletné elektroinštalácie zrubových domov (prípojky, silnoprúd, slaboprúd), elektrické vykurovanie a montáž bleskozvodovej ochrany.
 • Drevodomy - kompletné elektroinštalácie a vodoinštalácie pre drevodomy, v rátane montáže bleskozvodov
 • Renovatio s.r.o. - Kompletné elektroinštalácie komerčných priestorov, dodávka elektroinštalačného materiálu a svietidiel,
  výroba rozvádzačov, odborné prehliadky a skúšky.