Naši spokojní zákazníci


 • Divadlo nová scéna - Dodávka elektroinštalačného materiálu svetelných zdrojov
 • Slovenské národné divadlo - Dodávka elektroinštalačného materiálu
 • Divadelný ústav  - Slaboprúdové rozvody pre budovu divadelného ústavu na Jakubovom námestí v Bratislave.
 • Ministerstvo obrany SR - Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch vojenských kasární Mierovo. Nové elektroinštalačné rozvody v administratívnej budove vojenských kasární Nováky. Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchynských priestorov Duklianskych kasární v Hlohovci. Riešenie osvetlenia montážnych jám Duklianskych kasární v Hlohovci.
 • ORSAY - ( Budapešť, Gyór, Szolnok, Veszpreme, Szombately, Miškolc, Pecz, Mosonmagyarovar, Praha, Brno, Viedeň) - kompletná elektroinštalácia viacerých prevádzok v obchodných domoch v Maďarsku, Českej republike a Rakúsku v rátane dodávky elektroinštalačného materiálu, svietidiel, rozvádzačov a revízií.
 • PEPCO - (Plzeň, Praha) - Kompletná elektroinštalácia v rátane výroby rozvádzačov a dodávky materiálu
 • Kik - (Praha, Olomouc) - Kompletná elektroinštalácia v rátane výroby rozvádzačov a dodávky materiálu
 • VOLKSWAGEN Slovakia - - Výroba dielov pre elektromotorické zváracie kliešte
 • ZSE (Alianz) - Desiatky odstránených porúch elektroinštalácie v rámci poistných udalostí pre spoločnosť ZSE.
 • Matador Púchov - VN rozvodňa 6 kV – 12 polí vrátane oživenia, parametrizácie ochrán a napojenia na riadiaci systém RIS. Osvetlenie a silové prívody vo výrobnej a triediacej hale 350 svietidiel, 62 prívodov
 • Slovalco - Výroba a výmena prevádzkových rozvádzačov RM4, R15 v časti odlievárne. OPaS a revízie francúzke inteligentné žeriavy NOEL niekoľko rokov opakované revízie. Technologické rozvody a technológia v rozsahu celého závodu niekoľko rokov. Ostatná žeriavová technika. administratívne a ostatné stavebné priestory závodu Slovalco. Doplnenie LOTO pre HOV na FSI a FSII SLOVALCO
 • Slovnaft - (Hronský Beňadik) - Rekonštrukcia NN rozvodne 14 polí výroba rozvádzačov demontáž pôvodných, montáž nových rozvádzačov sfunkčnenie zariadenia.Napojenie prečerpávacej stanice na kalovom poli + výroba rovádzačov – ZSNP. Výroba a výmena podružných rozvádzačov 7 ks. Rekonštrukcia hlavných NN rozvodov (PRIS) skrine v areáli.
 • Aupark Tower Bratislava - Odstraňovanie revíznych závad v priestoroch rozvodní v časti AUPARK TOWER. Revitalizácia osvetlenia v garážových priestoroch VIP zóny. Zapojenie ponorky v garážových priestoroch VIP zóny. A revízia a oprava slnečných žaluzií v časti AUPARK TOWER.
 • Rautenbach - Napojenie výrobnej haly Rautenbach 3 x 3x240+120 + dozbrojenie rozvádzačov.
 • Národná Banka SR - Rekonštrukcia múzea mincí Kremnica. Rekonštrukcia radničných priestorov Kremnica.
 • SAD Zvolen - revízie a OPaS pre všetky stavebné a technologické zariadenia v prevádzkach Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen. Pravideľné zabezpečovanie údržbárskych prác pre SAD Zvolen - závody Žiar nad Hronom, Žarnovica, B.Štiavnica
 • T-Com - Montáž rozvodov optiky pre firmy ZYRY s.r.o. Zvolen a Telemont Nitra v rozsahu približne viac ako 450 bytových domov a viac ako  1000 vchodov v mestách Bratislava, Senica, Malacky, Krupina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen.
 • Veolia Energy - VN rozvodne, NN rozvodne, stavebné a technologické celky. Revízie a OPaS.
 • Nemak - dodávka eletroinštalačného materiálu a náradia, revízie a OPaS
 • Sapa profily - revízie a OPaS pre všetky stavebné celky, technológia a pracovné stroje.
 • ZSNP Strojal - revízie a OPaS pre všetky stavebné celky, technológia a pracovné stroje.
 • Inžinierske siete - Nová ulica v obci Lutila – verejné osvetlenie, hlavné rozvody a prívody pre 29 RD.
 • Bytové spoločenstvá a rodinné domy - Elektroinštalácia plynových a elektrických kotolní RD v celkovom počte približne 325 ks v okresoch Žiar nad Hronom, B.Štiavnica, Žarnovica. Rekonštrukcia osvetlenia spoločných priestorov obytných domov viac ako 90 samostatných vchodov od 4 do 9 podlaží. Rekonštrukcia koplet stupačkových rozvodov obytných domov (17 samostatných vchodov od 5 do 9 podlaží).
 • Zruby Rajec - kompletné elektroinštalácie zrubových domov (prípojky, silnoprúd, slaboprúd), elektrické vykurovanie a montáž bleskozvodovej ochrany.
 • Drevodomy - kompletné elektroinštalácie a vodoinštalácie pre drevodomy, v rátane montáže bleskozvodov
 • Renovatio s.r.o. - Kompletné elektroinštalácie komerčných priestorov, dodávka elektroinštalačného materiálu a svietidiel,
  výroba rozvádzačov, odborné prehliadky a skúšky.