Realizujeme kamerové a zabezpečovacie systémy svetových značiek, ktoré poskytujú spoľahlivú ochranu ľudí a majetku.

● digitálne a záznamové kamery, IP, CCTV
● inteligentné kamery: s funkciou analýzy obrazu a pohybu
● prístupové kontrolné systémy
● profesionálny IP bezpečnostný systém
●   perimetrická ochrana
● elektrické požiarne signalizácie, hlasové signalizácie