Získali sme ocenenie spoľahlivosti vo verejnom obstarávaní za rok 2022.

Sme hrdí na to, že Vám môžeme oznámiť, že naša spoločnosť bola označená za spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní na základe hodnotenia spoľahlivosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania.

Toto hodnotenie získalo v roku 2022 len 16,3 % z 11 651 dodávatelov verejných zákaziek.

BBC Systm srjpg