ZSE - ALIANZ

(Alianz) - Desiatky odstránených porúch elektroinštalácie v rámci poistných udalostí pre spoločnosť ZSE.