Volkswagen Slovakia

 Výroba GDM modulov pre EMZ zváracie kliešte. Dodané pre technologické centrum Volkswagen Slovakia v Stupave.