Orsay

(Budapešť, Gyór, Szolnok, Veszpreme, Szombately, Miškolc, Pecz, Praha, Brno, Viedeň, Szopron) - kompletná elektroinštalácia viacerých prevádzok v obchodných domoch v Maďarsku, Českej republike a Rakúsku v rátane dodávky elektroinštalačného materiálu a svietidiel.