Matador Púchov

Matador Púchov - VN rozvodňa 6 kV – 12 polí vrátane oživenia, parametrizácie ochrán a napojenia na riadiaci systém RIS. Osvetlenie a silové prívody vo výrobnej a triediacej hale, 350 svietidiel, 62 prívodov.